Sponsored
Promoted Posts
Congratulations to the Pioneer and the Service Provider.We keep growing each day
">https://x.com/PitoGo_Services/status/1724590248347504642?s=20Good 好Gogogo Good
Congratulations to the Pioneer and the Service Provider.We keep growing each day📈 https://x.com/PitoGo_Services/status/1724590248347504642?s=20Good😙 好Gogogo Good
Like
Love
Yay
Wow
Haha
134
53 Comments 1 Shares 2211 Views
Recent Updates
 • Bonus đã lên được cấp đại học rồi.
  Bonus đã lên được cấp đại học rồi.
  0 Comments 0 Shares 17 Views
 • 😃
  0 Comments 0 Shares 18 Views
 • #pinetwork
  #pitogo
  Pi Network is the leader of new era blockchain
  Pi Network is the first project in the new blockchain trend. It is the model for other new blockchain projects to imitate ( most of project after pi have name "Network"). The project has a core team of leading talents in the blockchain field, aiming for the revolutionary goal of becoming a currency used by the whole world and leading the world into Wen 3.0.
  With the ongoing PIFEST event, tens of thousands of Merchants/companies around the world have registered to participate in this event, it is clear that Pi Network has officially become the leader of the new blockchain generation, far surpassing these blockchains in every aspect with a gap of 4 years. In an era where technology is developing day by day, it is a distance that no blockchain can catch up with.
  #pinetwork #pitogo Pi Network is the leader of new era blockchain Pi Network is the first project in the new blockchain trend. It is the model for other new blockchain projects to imitate ( most of project after pi have name "Network"). The project has a core team of leading talents in the blockchain field, aiming for the revolutionary goal of becoming a currency used by the whole world and leading the world into Wen 3.0. With the ongoing PIFEST event, tens of thousands of Merchants/companies around the world have registered to participate in this event, it is clear that Pi Network has officially become the leader of the new blockchain generation, far surpassing these blockchains in every aspect with a gap of 4 years. In an era where technology is developing day by day, it is a distance that no blockchain can catch up with.
  Love
  Yay
  3
  1 Comments 0 Shares 26 Views
 • 😃🤩
  Like
  Love
  2
  1 Comments 0 Shares 22 Views
 • 😃 🤩
  Love
  2
  1 Comments 0 Shares 22 Views
 • Good morning pioneers
  Good morning pioneers
  Love
  Like
  3
  0 Comments 0 Shares 29 Views
 • 😃 🤩
  Love
  Like
  4
  0 Comments 0 Shares 29 Views
 • beautiful
  beautiful
  Like
  Love
  Yay
  14
  3 Comments 0 Shares 55 Views
 • Beautiful
  Beautiful
  Like
  Love
  Yay
  15
  1 Comments 0 Shares 56 Views
 • Hoà Thượng Tịnh Không
  "NHỮNG CẢNH GIỚI NÀY Ở NGƯỜI SÁNG MẮT THẤY RA ĐƯỢC, RẤT RÕ RÀNG, RẤT TƯỜNG TẬN".
  Chúng tôi rời khỏi nơi đây chỉ mới mấy ngày (không quá một tuần lễ), niệm Phật đường của chúng ta đang thoái lui, cho nên số lần đến của Phật Bồ Tát ít đi, yêu ma quỷ quái thừa cơ hội này lại bước vào. Các vị mỗi ngày ở niệm Phật đường có cảm giác được hay không? Tôi rất rõ ràng, rất tường tận, cho nên các vị cần phải phấn chấn lên, dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh để niệm Phật. Phật Bồ Tát đến nơi đây là do chúng ta có cảm, các Ngài có ứng. Ý niệm cảm của chúng ta suy yếu, duyên ứng của Phật Bồ Tát liền yếu. Chúng ta khởi lên vọng tưởng, nhất thời phóng túng, Phật Bồ Tát sẽ ra đi; các Ngài vừa đi thì yêu ma quỷ quái thừa cơ hội bước vào, cho nên chúng ta không được phóng túng.

  Trong Cảm Ứng Thiên có một câu chuyện, chúng ta mấy ngày này có giảng qua, rất đáng để chúng ta cảnh tỉnh. Đây là vào thời xưa, có một Lão Hòa thượng tham Thiền, khi đang ở trong định thì xem thấy hai vị pháp sư đang nói chuyện, có rất nhiều thần hộ pháp vây quanh, đứng ở bên cạnh. Một lúc sau, những thần hộ pháp này đi hết, hai người họ vẫn đang nói chuyện, không bao lâu thì một đám yêu ma quỷ quái kéo đến, cũng là vây quanh lấy họ. Rốt cuộc họ đang nói gì vậy? Ban đầu hai vị xuất gia này nói đến Phật pháp, thần hộ pháp vây nhiễu chung quanh. Sau khi nói xong Phật pháp thì nói chuyện phiếm, thần hộ pháp không còn nữa. Sau đó nói đến danh vọng lợi dưỡng thì yêu ma quỷ quái liền kéo đến. Ý niệm vừa chuyển thì cảnh giới liền thay đổi, đây chẳng phải trên kinh Phật thường nói "tất cả pháp từ tâm tưởng sanh" hay sao.

  Đại sư Thiên Thai giảng cho chúng ta Bách Giới Thiên Như, khi chúng ta một lòng hướng Phật, vào lúc này pháp giới Phật hiện tiền, chúng ta chính mình không biết được. Bạn phải nên biết được chư Phật hộ niệm, Phật đến đạo tràng này của chúng ta thì đạo tràng này của chúng ta hiện tại là pháp giới Phật. Tại vì sao là pháp giới Phật? Mọi người trong lòng có Phật thì pháp giới Phật hiện tiền. Trong lòng một người có Phật thì một vị Phật này xuất hiện, trong giảng đường này mấy trăm người, mỗi một người trong lòng đều có Phật thì liền có mấy trăm vị Phật xuất hiện. Chỉ có mấy người trong lòng có Phật, những người còn lại một mặt niệm Phật, một mặt vẫn là nghĩ tưởng xằng bậy, chân thật vẫn là nghĩ đến danh vọng lợi dưỡng, thì niệm Phật đường này của chúng ta thần hộ pháp ít, yêu ma quỷ quái nhiều. Thần hộ pháp cùng yêu ma quỷ quái đều có, như vậy vẫn tốt, họ không gây nhau, họ cũng không làm những việc ồn náo, ở chung vô sự. Những cảnh giới này ở người sáng mắt thấy ra được, rất rõ ràng, rất tường tận.

  A Di Đà Phật
  Trích PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ
  TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH
  Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
  Tập 102
  Hoà Thượng Tịnh Không "NHỮNG CẢNH GIỚI NÀY Ở NGƯỜI SÁNG MẮT THẤY RA ĐƯỢC, RẤT RÕ RÀNG, RẤT TƯỜNG TẬN". 🎄 Chúng tôi rời khỏi nơi đây chỉ mới mấy ngày (không quá một tuần lễ), niệm Phật đường của chúng ta đang thoái lui, cho nên số lần đến của Phật Bồ Tát ít đi, yêu ma quỷ quái thừa cơ hội này lại bước vào. Các vị mỗi ngày ở niệm Phật đường có cảm giác được hay không? Tôi rất rõ ràng, rất tường tận, cho nên các vị cần phải phấn chấn lên, dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh để niệm Phật. Phật Bồ Tát đến nơi đây là do chúng ta có cảm, các Ngài có ứng. Ý niệm cảm của chúng ta suy yếu, duyên ứng của Phật Bồ Tát liền yếu. Chúng ta khởi lên vọng tưởng, nhất thời phóng túng, Phật Bồ Tát sẽ ra đi; các Ngài vừa đi thì yêu ma quỷ quái thừa cơ hội bước vào, cho nên chúng ta không được phóng túng. 🎍 Trong Cảm Ứng Thiên có một câu chuyện, chúng ta mấy ngày này có giảng qua, rất đáng để chúng ta cảnh tỉnh. Đây là vào thời xưa, có một Lão Hòa thượng tham Thiền, khi đang ở trong định thì xem thấy hai vị pháp sư đang nói chuyện, có rất nhiều thần hộ pháp vây quanh, đứng ở bên cạnh. Một lúc sau, những thần hộ pháp này đi hết, hai người họ vẫn đang nói chuyện, không bao lâu thì một đám yêu ma quỷ quái kéo đến, cũng là vây quanh lấy họ. Rốt cuộc họ đang nói gì vậy? Ban đầu hai vị xuất gia này nói đến Phật pháp, thần hộ pháp vây nhiễu chung quanh. Sau khi nói xong Phật pháp thì nói chuyện phiếm, thần hộ pháp không còn nữa. Sau đó nói đến danh vọng lợi dưỡng thì yêu ma quỷ quái liền kéo đến. Ý niệm vừa chuyển thì cảnh giới liền thay đổi, đây chẳng phải trên kinh Phật thường nói "tất cả pháp từ tâm tưởng sanh" hay sao. 🎍 Đại sư Thiên Thai giảng cho chúng ta Bách Giới Thiên Như, khi chúng ta một lòng hướng Phật, vào lúc này pháp giới Phật hiện tiền, chúng ta chính mình không biết được. Bạn phải nên biết được chư Phật hộ niệm, Phật đến đạo tràng này của chúng ta thì đạo tràng này của chúng ta hiện tại là pháp giới Phật. Tại vì sao là pháp giới Phật? Mọi người trong lòng có Phật thì pháp giới Phật hiện tiền. Trong lòng một người có Phật thì một vị Phật này xuất hiện, trong giảng đường này mấy trăm người, mỗi một người trong lòng đều có Phật thì liền có mấy trăm vị Phật xuất hiện. Chỉ có mấy người trong lòng có Phật, những người còn lại một mặt niệm Phật, một mặt vẫn là nghĩ tưởng xằng bậy, chân thật vẫn là nghĩ đến danh vọng lợi dưỡng, thì niệm Phật đường này của chúng ta thần hộ pháp ít, yêu ma quỷ quái nhiều. Thần hộ pháp cùng yêu ma quỷ quái đều có, như vậy vẫn tốt, họ không gây nhau, họ cũng không làm những việc ồn náo, ở chung vô sự. Những cảnh giới này ở người sáng mắt thấy ra được, rất rõ ràng, rất tường tận. A Di Đà Phật Trích PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không Tập 102
  Like
  Love
  8
  2 Comments 0 Shares 72 Views
 • Good morning ~~ ~~
  Good morning ~~🙏 😁~~
  Like
  Love
  Yay
  12
  2 Comments 0 Shares 81 Views
 • #PiFest
  Pay with Pi
  Draper City, Utah, USA
  #PiNetwork #pitogo #Picoin #pioneers #GCV314159 #Pi #pi314159
  Like
  Love
  Yay
  15
  6 Comments 0 Shares 136 Views
 • https://youtu.be/pm2Z9yAp_CE?si=8WK2PGLbrAfREBJl
  Happy mining.
  https://youtu.be/pm2Z9yAp_CE?si=8WK2PGLbrAfREBJl Happy mining.
  Like
  Yay
  10
  2 Comments 0 Shares 139 Views
 • Good morning.
  Good morning.
  Like
  Love
  Wow
  12
  6 Comments 0 Shares 142 Views
More Stories

Become a vendor

Are you a Service Provider? We invite you to list your services here, accept payments in pi.
(( Become a vendor )) Are you a Service Provider? We invite you to list your services here, accept payments in pi.

Apply Here -

Become a vendor

Earn points that can later be converted to Pi (Mainnet) by participating in Local Rep Program. Invite service providers to earn the points
(( LR Participant )) Earn points that can later be converted to Pi (Mainnet) by participating in Local Rep Program. Invite service providers to earn the points

Apply Here -
Sponsored
Sponsored