Sponsored
Việc Bitcoin tăng giá dần đều qua các năm khiến nó trở thành tài sản an toàn và có lợi nhuận tốt nhất so với việc tích trữ các tài sản khác như vàng, đô la, ... chính điều này kích thích người ta sẵn sàng bỏ tiền mua Bitcoin.

Người bỏ tiền mua Bitcoin là người đưa tiền(đô la) cho người bán Bitcoin xài.

Một Bitcoin hiện có giá chẵn 1 tỉ đồng.

Tôi ước quay ngược thời gian về những năm Bitcoin mới ra đời, để tôi say mê Bitcoin như đang say mê Pi bây giờ.
Việc Bitcoin tăng giá dần đều qua các năm khiến nó trở thành tài sản an toàn và có lợi nhuận tốt nhất so với việc tích trữ các tài sản khác như vàng, đô la, ... chính điều này kích thích người ta sẵn sàng bỏ tiền mua Bitcoin. Người bỏ tiền mua Bitcoin là người đưa tiền(đô la) cho người bán Bitcoin xài. Một Bitcoin hiện có giá chẵn 1 tỉ đồng. Tôi ước quay ngược thời gian về những năm Bitcoin mới ra đời, để tôi say mê Bitcoin như đang say mê Pi bây giờ.
Like
Love
9
3 Comments 0 Shares 827 Views 0 Reviews
Sponsored